Postęp robót

  Węzeł Lubelska

  Węzeł Zakręt


Zaawansowanie Kontrakt 1 w. Lubelska

Zaawansowanie prac projektowych

98%


Zaawansowanie robót

77%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

72%Zaawansowanie Kontrakt 2 w. Zakręt

Zaawansowanie prac projektowych

96%


Zaawansowanie robót

23%


Zaawansowanie finansowe kontraktu

16%ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl